úterý 12. dubna 2022

 POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční ve čtvrtek  28. dubna 2022 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12

 

Program schůze
1.   Zahájení, prezentace, kontrola usnášení schopnosti
2.   Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2021, informace o hospodaření  družstva - předáno všem nájemníkům 13.4.2022
3.   Plán investic 2022-2023
4.   Zpráva kontrolní komise
5.   Různé
6.   Přijetí usnesení členské schůze BD
7.   Vyúčtování záloh za rok 2021
8.   Diskuze a závěr


V Ostravě dne 13. dubna 2022
Marta Bartková
Předseda představenstva

 

 

 

neděle 10. října 2021

Pozvánka na členskou schůzi 25. října 2021


POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  25. října 2021 v 17,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12

 

Program schůze
1.   Zahájení, prezentace, kontrola usnášení schopnosti
2.   Projednání a schválení nových stanov BD
3.   Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2019 a 2020, informace o hospodaření   družstva
4.   Plán investic 2021-2022
5.   Zplnomocnění zmocněných zástupců BD k provedení schválení změn stanov a sepsání   notářského zápisu o této změně za přítomnosti notáře
6.  Přijetí usnesení členské schůze BD
7.  Diskuse a závěr


V Ostravě dne 8. října 2021
Marta Bartková
Předseda představenstva

 

 

 

 

                                 

                                                                                         

pondělí 1. dubna 2019

Pozvánka na členskou schůzi 15. dubna 2019

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  15. dubna 2019 v 17,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
       

1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení programu schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Účetní uzávěrka za rok 2018, zhodnocení investic 2018, zpráva kontrolní komise
5. Kontrola usnesení
6. Plán investic na rok 2019
7. Odvolání členů statutárního orgánu a volba nových členů představenstva
8. Odvolání členů kontrolní komise a volba nových členů kontrolní komise
9. Roční odměna členů představenstva, kontrolní komise
10. Různé
11. Usnesení
12. Diskuse
13. Vyúčtování záloh 2018
14. Závěr

V Ostravě dne 30. března 2019
Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“

sobota 7. dubna 2018

Pozvánka na členskou schůzi 23.dubna 2018

Pozvánka na členskou schůzi 23. dubna 2018

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  23. dubna 2018 v 17,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
       


1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení programu schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Účetní uzávěrka za rok 2017
5. Zhodnocení investic 2017
6. Kontrola usnesení
7. Zpráva kontrolní komise
8. Plán investic na rok 2018
9. Fond oprav
10. Organizační a provozní záležitosti
11. Různé
12. Usnesení
13. Diskuse
14. Vyúčtování záloh 2017
15. Závěr


V Ostravě dne 07. dubna 2018

Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“čtvrtek 13. dubna 2017

Pozvánka na členskou schůzi 27. dubna 2017

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční ve čtvrtek  27. dubna 2017 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
       


1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení programu schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Účetní uzávěrka za rok 2016
5. Zhodnocení investic 2016
6. Kontrola usnesení
7. Zpráva kontrolní komise
8. Plán investic na rok 2017
9. Fond oprav
10. Nájemní byt
11. Různé
12. Usnesení
13. Diskuse
14. Vyúčtování záloh 2016
15. Závěr


V Ostravě dne 13. dubna 2017

Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“

čtvrtek 19. ledna 2017

Pozvánka na členskou schůzi 7. února 2017POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v úterý 7. února 2017 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM:


1.    Zahájení, volba předsedajícího
2.    Schválení programu schůze
3.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.    Změna vyúčtování záloh za teplo 2016
5.    Usnesení
6.    Diskuse
7.    Závěr


V Ostravě dne 19. ledna 2017
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"

neděle 10. dubna 2016

Pozvánka na členskou schůzi 26. dubna 2016

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v úterý 26. dubna 2016 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM:


1.    Zahájení, volba předsedajícího
2.    Schválení programu schůze
3.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.    Účetní uzávěrka za rok 2015
5.    Zhodnocení investic 2015
6.    Kontrola usnesení
7.    Zpráva kontrolní komise
8.    Plán investic na rok 2016
9.    Různé
10.  Usnesení
11.  Diskuse
12.  Vyúčtování záloh 2015
13.  Závěr


V Ostravě dne 10. dubna 2016
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"

neděle 21. června 2015

Zápis z členské schůze 28.4.2015

Vážení nájemci a členové družstva,

dne 28.4.2015 proběhla členská schůze, tak jak bylo předem inzerováno. Zápis této členské schůze si můžete stáhnout nebo přečíst po kliknutí na tento odkaz:

https://drive.google.com/file/d/0B7gTEEK14DtNOHloMUtMcUNlMGhXSjNiS2ZIemJwR09aUFBr/view?usp=sharing

pondělí 13. dubna 2015

Pozvánka na členskou schůzi 28. dubna 2015


POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM:


1.    Zahájení, volba předsedajícího
2.    Schválení programu schůze
3.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.    Účetní uzávěrka za rok 2014
5.    Zhodnocení investic 2014
6.    Kontrola usnesení
7.    Zpráva kontrolní komise
8.    Plán investic na rok 2015
9.    Různé
10.  Usnesení
11.  Diskuse
12.  Vyúčtování záloh 2014
13.  Závěr


V Ostravě dne 13. dubna 2015
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"

středa 29. října 2014

pondělí 21. dubna 2014

Pozvánka na členskou schůzi 5. května 2014


POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v pondělí  5. května 2014 v 18,30 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM: 

  1. Zahájení, volba předsedajícího
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  4. Účetní uzávěrka za rok 2013, zpráva kontrolní komise
  5. Schválení změny stanov dle NOZ (zrušení stávajících stanov a přijetí nových)
  6. Odvolání členů statutárního orgánu a volba nových členů představenstva
  7. Volba a zplnomocnění zmocněnců, volba kontrolní komise
  8. Roční odměna členů představenstva, kontrolní komise
  9. Různé
10. Usnesení
11. Diskuse
12. Vyúčtování záloh 2013
13. Závěr


V Ostravě dne 21. dubna 2014                                                             
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"


úterý 18. března 2014

Webové stránky

Naše bytové družstvo má, jak jste si jistě všimli, webové stránky, kde se dozvíte aktuality a informace o domovních schůzích i různých změnách.

Web nám připravila firma WebAmail.cz, která se specializuje na tvorbu webových prezentací s živým obsahem, tak snad se Vám stránky budou líbit.