neděle 10. dubna 2016

Pozvánka na členskou schůzi 26. dubna 2016

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v úterý 26. dubna 2016 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM:


1.    Zahájení, volba předsedajícího
2.    Schválení programu schůze
3.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.    Účetní uzávěrka za rok 2015
5.    Zhodnocení investic 2015
6.    Kontrola usnesení
7.    Zpráva kontrolní komise
8.    Plán investic na rok 2016
9.    Různé
10.  Usnesení
11.  Diskuse
12.  Vyúčtování záloh 2015
13.  Závěr


V Ostravě dne 10. dubna 2016
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"