sobota 7. dubna 2018

Pozvánka na členskou schůzi 23.dubna 2018

Pozvánka na členskou schůzi 23. dubna 2018

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  23. dubna 2018 v 17,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
       


1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení programu schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Účetní uzávěrka za rok 2017
5. Zhodnocení investic 2017
6. Kontrola usnesení
7. Zpráva kontrolní komise
8. Plán investic na rok 2018
9. Fond oprav
10. Organizační a provozní záležitosti
11. Různé
12. Usnesení
13. Diskuse
14. Vyúčtování záloh 2017
15. Závěr


V Ostravě dne 07. dubna 2018

Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“