čtvrtek 13. dubna 2017

Pozvánka na členskou schůzi 27. dubna 2017

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční ve čtvrtek  27. dubna 2017 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
       


1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení programu schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Účetní uzávěrka za rok 2016
5. Zhodnocení investic 2016
6. Kontrola usnesení
7. Zpráva kontrolní komise
8. Plán investic na rok 2017
9. Fond oprav
10. Nájemní byt
11. Různé
12. Usnesení
13. Diskuse
14. Vyúčtování záloh 2016
15. Závěr


V Ostravě dne 13. dubna 2017

Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“