pondělí 21. dubna 2014

Pozvánka na členskou schůzi 5. května 2014


POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v pondělí  5. května 2014 v 18,30 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM: 

  1. Zahájení, volba předsedajícího
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  4. Účetní uzávěrka za rok 2013, zpráva kontrolní komise
  5. Schválení změny stanov dle NOZ (zrušení stávajících stanov a přijetí nových)
  6. Odvolání členů statutárního orgánu a volba nových členů představenstva
  7. Volba a zplnomocnění zmocněnců, volba kontrolní komise
  8. Roční odměna členů představenstva, kontrolní komise
  9. Různé
10. Usnesení
11. Diskuse
12. Vyúčtování záloh 2013
13. Závěr


V Ostravě dne 21. dubna 2014                                                             
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"