pondělí 13. dubna 2015

Pozvánka na členskou schůzi 28. dubna 2015


POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM:


1.    Zahájení, volba předsedajícího
2.    Schválení programu schůze
3.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.    Účetní uzávěrka za rok 2014
5.    Zhodnocení investic 2014
6.    Kontrola usnesení
7.    Zpráva kontrolní komise
8.    Plán investic na rok 2015
9.    Různé
10.  Usnesení
11.  Diskuse
12.  Vyúčtování záloh 2014
13.  Závěr


V Ostravě dne 13. dubna 2015
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"