čtvrtek 19. ledna 2017

Pozvánka na členskou schůzi 7. února 2017POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva "U Nováka"
která se uskuteční v úterý 7. února 2017 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12PROGRAM:


1.    Zahájení, volba předsedajícího
2.    Schválení programu schůze
3.    Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.    Změna vyúčtování záloh za teplo 2016
5.    Usnesení
6.    Diskuse
7.    Závěr


V Ostravě dne 19. ledna 2017
Marta Bartková
Bytové družstvo "U Nováka"