neděle 10. října 2021

Pozvánka na členskou schůzi 25. října 2021


POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  25. října 2021 v 17,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12

 

Program schůze
1.   Zahájení, prezentace, kontrola usnášení schopnosti
2.   Projednání a schválení nových stanov BD
3.   Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2019 a 2020, informace o hospodaření   družstva
4.   Plán investic 2021-2022
5.   Zplnomocnění zmocněných zástupců BD k provedení schválení změn stanov a sepsání   notářského zápisu o této změně za přítomnosti notáře
6.  Přijetí usnesení členské schůze BD
7.  Diskuse a závěr


V Ostravě dne 8. října 2021
Marta Bartková
Předseda představenstva