úterý 12. dubna 2022

 POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční ve čtvrtek  28. dubna 2022 v 18,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12

 

Program schůze
1.   Zahájení, prezentace, kontrola usnášení schopnosti
2.   Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2021, informace o hospodaření  družstva - předáno všem nájemníkům 13.4.2022
3.   Plán investic 2022-2023
4.   Zpráva kontrolní komise
5.   Různé
6.   Přijetí usnesení členské schůze BD
7.   Vyúčtování záloh za rok 2021
8.   Diskuze a závěr


V Ostravě dne 13. dubna 2022
Marta Bartková
Předseda představenstva