pondělí 1. dubna 2019

Pozvánka na členskou schůzi 15. dubna 2019

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  15. dubna 2019 v 17,00 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
       

1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení programu schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Účetní uzávěrka za rok 2018, zhodnocení investic 2018, zpráva kontrolní komise
5. Kontrola usnesení
6. Plán investic na rok 2019
7. Odvolání členů statutárního orgánu a volba nových členů představenstva
8. Odvolání členů kontrolní komise a volba nových členů kontrolní komise
9. Roční odměna členů představenstva, kontrolní komise
10. Různé
11. Usnesení
12. Diskuse
13. Vyúčtování záloh 2018
14. Závěr

V Ostravě dne 30. března 2019
Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“