neděle 31. března 2024

 


Pozvánka na členskou schůzi 15. dubna 2024

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva „U Nováka“
která se uskuteční v pondělí  15. dubna 2024  od 17,30 hod.
ve sklepních prostorách domu Mjr. Nováka 1375/12


PROGRAM:   
        

1.   Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu,   volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.  Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2023, informace o hospodaření družstva - předáno všem nájemníkům 19.3.2024
3.   Zhodnocení investic 2023 -2024
4.   Kontrola usnesení
5.   Zpráva kontrolní komise
6.   Plán investic 2023-2024
7.   Odvolání členů statutárního orgánu a volba nových členů představenstva
8.   Odvolání členů kontrolní komise a volba nových členů kontrolní komise
9.   Různé - diskuze
10. Přijetí usnesení členské schůze BD
11. Závěr
12. Vyúčtování záloh 2023
 

 

V Ostravě dne 31. března 2024

Marta Bartková
Bytové družstvo „U Nováka“